Despre

noul proiect al General Construct

Ansamblul de locuințe este alcătuit din tronsoane cu înălțimi variabile (D+P+3 – D+P+8) cu funcțiunea principală de locuințe colective și spații comerciale.
Proiectul va fi finalizat la data de 20.12.2023.

Parterul va fi destinat total unor spații comerciale sau altor servicii compatibile cu locuirea

Locuințele vor fi accesibile prin intermediul a trei case de scară și lifturi aferente, care fac legătura pe verticală, atât cu zona de parcaje de la demisol, cât și cu o parte din spațiile comerciale de la parter.
Accesul proprietarilor se face la nivelul parterului din aleea/pasaj pietonal ce leagă str. Armenească și str. Dragoș Vodă. Accesul la parcajele de la demisol se va face din str. Armenească și din str. Dragoș Vodă prin intermediul unei alei ce leagă cele două străzi, prin rampe carosabile și 4 porți de acces.

În laterala aleii de acces la parcaje se vor amplasa și punctele de colectare a deșeurilor menajere.
La demisol vor fi 57 locuri parcare cu posibilitate de suprapunere pentru încă 20 de locuri. Acestea vor fi în zona mai înaltă a demisolului.
Apartamentele începând de la primul etaj vor fi grupate la un nod de circulație verticală (casa scărilor și lift persoane). Tipurile de apartamente sunt cele de 2,3,4 și 5 camere, existând și alte opțiuni de grupare a spațiilor pentru obținerea unor locuințe tip penthouse, la etajele superioare.

0
Apartamente
0
spații comerciale
0
metri pătrați construiți

Ansamblu

Parter

Etaj 1

Etaj 2

Etaj 3

Etaj 4

Etaj 5

Etaj 6

Etaj 7

Etaj 8

Toate apartamentele beneficiază de balcoane închise, deschise sau logii

Prin prevederea unor noduri fixe de utilități (alimentare cu apă, canalizare sau alimentare cu gaz metan) pe toate nivelurile va exista posibilitatea de adaptare a celorlalte spații (holuri, camere de zi sau dormitoare) la cerințele și opțiunile locatarilor, fără a se interveni la rețelele interioare de apă, gaz metan sau canalizare.

Sistem constructiv

Amenajări spații comune

Dotări